Календар

< лютого 2015 >
П В С Ч П С Н
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

Годинник

Ulti Clocks content

.


Стандарт надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам
Четвер, 12 лютого 2015, 16:50

I. Загальні положення

1. Цей Стандарт визначає механізм направлення інвалідів та дітей-інвалідів для отримання реабілітаційних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг”.

2. Адміністративний орган, що надає послугу з направлення інвалідів та дітей-інвалідів для отримання реабілітаційних послуг – це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міської, районної у місті (крім мм. Києва та Севастополя) ради за зареєстрованим місцем проживання (перебування) (далі - уповноважений орган).

3. Реабілітаційні послуги надають - центри професійної реабілітації інвалідів, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів, реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів з розумовою відсталістю, установи постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю (далі – установа)

4. Реквізити установи: місцезнаходження, електронна адреса, адреса веб-сторінки в Інтернеті.

II. Перелік категорій отримувачів послуги

Отримувачами послуги є інваліди та діти-інваліди, які відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують реабілітаційних послуг (далі - отримувачі).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (одержання) послуги

1. Для одержання послуги отримувачі або їх законні представники подають заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186, до уповноваженого органу.

2. До заяви додаються:

довідка медико-соціальної експертної комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів) про встановлення інвалідності;

індивідуальна програма реабілітації, видана медико-соціальною експертною комісією, лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей-інвалідів);

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (паспорт - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) (крім дітей-інвалідів);

документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

рекомендації територіального органу Державної служби зайнятості у районі, місті, районі у місті за результатами наданих профорієнтаційних послуг, у тому числі щодо вибору професії із зазначенням її актуальності на ринку праці (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації) (за наявності).

Уповноважений орган робить з поданих документів копії, які засвідчуються посадовою особою такого органу.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

1. Для одержання послуги отримувачі або їх законні представники звертаються до уповноважених органів.

2. Час подання запиту на одержання послуги – згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу.

3. Черговість подання запиту на одержання послуги – у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу.

V. Послідовність дій отримувача, уповноваженого органу та установи

1. Отримувачі або їх законні представники подають уповноваженому органу документи, визначені у розділі ІІІ цього Стандарту, в порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

2. Прийом документів здійснює спеціаліст уповноваженого органу.

3. Спеціаліст уповноваженого органу проводить співбесіду із заявником та приймає від нього заяву і необхідні документи, заяву реєструє в журналі реєстрації заяв.

4. Спеціаліст уповноваженого органу під час прийому документів:

перевіряє правильність заповнення бланка заяви та повноту документів, необхідних для призначення послуги;

видає заявнику повідомлення (відривний корінець) про прийняття заяви та документів.

5. У випадку, коли подано не всі необхідні документи, спеціаліст уповноваженого органу надає заявнику роз’яснення, які документи повинні бути додані до заяви.

6. Спеціаліст уповноваженого органу протягом трьох робочих днів:

інформує отримувача або його законного представника про прийняте рішення щодо надання або відмови у наданні послуги із зазначенням обґрунтування;

надсилає установі повідомлення про направлення отримувача на реабілітацію разом з відповідними копіями документів;

вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності інформацію про направлення отримувача на реабілітацію.

7. У разі письмового звернення отримувача, який переселився з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, або його законного представника, в якому відсутні документи, передбачені розділом ІІІ цього Стандарту, спеціаліст уповноваженого органу перевіряє дані про отримувача у централізованому банку даних з проблем інвалідності.

За відсутності даних у централізованому банку даних з проблем інвалідності спеціаліст з прийому надсилає запит до відповідних органів щодо витребування необхідних документів за зареєстрованим місцем проживання або місцем перебування отримувача, який переселився з районів проведення антитерористичної операції, а у разі переселення отримувача з тимчасово окупованої території сприяє в одержанні послуги за місцем фактичного проживання (перебування).

8. Установа після отримання від уповноваженого органу повідомлення про направлення та копій документів, визначених у розділі ІІІ цього Стандарту, реєструє їх у відповідному журналі та протягом трьох робочих днів розглядає такі документи і надсилає уповноваженому органу та отримувачу або його законному представнику копію рішення про зарахування на реабілітацію (із зазначенням початку курсу реабілітації).

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків прийняття рішень у процесі надання послуги

1. Строк надання послуги отримувачу визначається відповідно до індивідуального плану реабілітації, розробленого на підставі індивідуальної програми реабілітації.

2. Уповноважений орган розглядає повний пакет документів протягом трьох робочих днів.

3. Установа розглядає пакет документів, який надійшов від уповноваженого органу, протягом трьох робочих днів.

VII. Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні послуги

1. Подання документів до заяви не в повному обсязі.

2. Наявність протипоказань щодо зарахування отримувача до установи.

3. Зняття інвалідності.

4. Смерть отримувача.

VIІІ. Опис результату, який повинен одержати отримувач

Одержання реабілітаційних послуг.

ІХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

1. Послуга надається уповноваженим органом безоплатно.

2. Послуги, передбачені Державною типовою програмою реабілітації інвалідів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1686 (далі - ДТП), надаються установою отримувачам безоплатно.

3. Послуги, не передбачені ДТП, надаються отримувачам в установі безоплатно у разі, якщо:

середньомісячний сукупний дохід отримувача за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за одержанням послуг, не перевищує прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність;

дитина-інвалід виховується одинокою матір’ю, батьком (які не перебувають у шлюбі), одиноким усиновителем, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька (матір) чи запис про батька (матір) зроблено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері відповідно до статті 135 Сімейного кодексу України;

дитина-інвалід виховується вдовою або вдівцем, матір’ю (батьком) у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими розірвано до дня смерті, які не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або державну соціальну допомогу;

отримувач належить до категорії громадян, зазначеної у статті 7 Закону України „Про соціальні послуги”.

4. Отримувач, не зазначений у пункті 3 розділу ІХ цього Стандарту, або його законний представник сплачує установі за надані послуги суму, що не повинна перевищувати за місяць 25 відсотків розміру пенсії отримувача (з урахуванням компенсацій, надбавок, доплат до пенсії) чи державної соціальної допомоги, призначеної замість пенсії, а решта суми сплачується за рахунок коштів інших джерел, передбачених законодавством.

5. Розмір плати за надання отримувачу послуг у приватній установі та умови її внесення визначаються в порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2005 року № 268 „Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги”.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення отримувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, що регламентують порядок та умови надання реабілітаційних послуг.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання Стандарту

Подання, реєстрація і розгляд скарг щодо недотримання Стандарту здійснюються відповідно до вимог законодавства України.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги отримувачу

Можливі недоліки у наданні послуги отримувачу або його законному представнику виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1686 „Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року № 757 „Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 „Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921).

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09 жовтня 2006 року № 372 „Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1162/13036.

5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 23 липня 2007 року № 392 „Про затвердження типових положень про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю і про установу постійного та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2007 року за № 884/14151.

6. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 2009 року № 196 „Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2009 року за № 761/16777.

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року № 505 „Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за № 1511/24043.

8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року № 170 „Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за № 409/25186.

9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 03 червня 2014 року № 347 „Про затвердження Порядку взаємодії державних органів та установ щодо професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 червня 2014 року за № 672/25449.

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates