Календар

< серпня 2017 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Годинник

Ulti Clocks content

.


Призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги
Вівторок, 08 серпня 2017, 12:54

alt

Законодавством передбачено, що непрацюючі фізичні особи, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), мають право на отримання щомісячної компенсаційної виплати (далі - компенсації).
Компенсація призначається і виплачується за місцем проживання, перебування особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з необхідними документами.


Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

  • державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
  • надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених звійськової служби, та деяких інших осіб";
  • відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Компенсація призначається: Відділом грошових виплат і компенсацій Управління праці та соціального захисту населення


1. Перелік нормативних документів, що регулюють призначення виплати:
• Закон України “ Про соціальні послуги” від 19.06.2003 № 966-IV -3
• Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”.
2. Перелік документів, які необхідно надати для призначення:
2.1.Фізичною особою, яка не працює та надає соціальні послуги:
► заява особи про згоду надання соціальних послуг за встановленою формою;
► паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;
► висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що стан здоров’я особи дозволяє надавати соціальні послуги (постійно або з визначенням терміну);
► копія трудової книжки, у разі відсутності трудової книжки - письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;
► заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних"), оскільки для підтвердження відсутності даних про доходи фізичної особи, яка надає соціальні послуги, використовуються відомості Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, що отримані в порядку щоквартального електронного інформаційного обміну між Мінсоцполітики і ДФС з урахуванням вимог, передбачених для інформації з обмеженим доступом.
2.2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):
► заява про необхідність надання соціальних послуг (із зазначенням інформації про згоду щодо надання їй соціальних послуг конкретною фізичною особою);
► паспорт, або інший документ, що посвідчує особу;
► копія висновку МСЕК (у разі якщо особа, що потребує соціальних послуг є інвалідом);
► висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність до самообслуговування;
у разі, якщо надання соціальних послуг потребує дитина, документи подаються законним представником цієї дитини:
► заява про необхідність надання соціальних послуг;
► копія свідоцтва про народження дитини;
► висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.


!!! Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.


Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності - інвалідам I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.
Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі пропущення інвалідом чергового переогляду органами медико-соціальної експертизи або дитиною-інвалідом - лікарсько-консультаційними комісіями, а у разі визнання знову інвалідом або дитиною-інвалідом поновлюється з дня зупинення виплати, але не більш як за один місяць. Якщо при цьому інваліду встановлено іншу групу, компенсація за зазначений період виплачується у раніше встановлених розмірах за попередньою групою.
Якщо особа, якій надавалися соціальні послуги, за висновком органу медико-соціальної експертизи (лікарсько-консультаційної комісії) вже не потребує постійного стороннього догляду, виплата
компенсації припиняється з дня, що настає за тим, з якого ця особа згідно з висновком втратила необхідність такого догляду.
Виплата компенсації провадиться щомісяця до 1 числа місяця, що настає за тим, в якому фізична особа надавала соціальні послуги, і триває до дня припинення їх надання.

3. Місце прийому: вул. Горького, 4 а
4. Час прийому:
• Понеділок -  8:00 – 17:15
• Вівторок -    8:00 – 17:15
• Середа -       8:00 – 17:15
• Четвер -       8:00 – 17:15
• П'ятниця -   8:00 – 16:00
5. Термін виконання (призначення допомоги): - 10 днів після надання повного комплекту документів
6. Телефони: 7-23-30 (довідки та попередній запис на прийом)

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates