Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Паспорт 1513010 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:12

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення

Шосткинської міської ради від                         №

 

Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради
від                             №

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      151            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513010      Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг

тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
             (КПКВК МБ)      (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  275 695 ,422 тис. гривень, у тому числі загального фонду –  275 695 ,422 тис. гривень та спеціального фонду – _0_  гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Закон України «Про місцеве самоврядування»,

       Конституція України,

       Бюджетний кодекс України,

       Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік»,

       Закон України “ Про місцеве  самоврядування,

       Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

       Закон України «Про жертв нацистських переслідувань»,

       Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій України»,

       Закон України «Про соціальний захист дітей війни»,                         

       Закон України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

       Закон України «Про Службу безпеки України», 

       Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

       Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», зі змінами,

       Закон України «Про правові засади цивільного захисту»,

       Закон України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

       Закон України «Про охорону дитинства»,

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”від 14.02.2011 №96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),

  Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів  місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”( зі змінами від 04.02.2016р.№34 та від 03.06.2016р. №526),

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

       Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання        місцевих бюджетів» від 26.08.2014р №836,

 Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету» зі змінами,

  Постанова Кабінету Міністрів України від  21.10.1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами,

  Постанова Кабінету Міністрів від 11.01.2005 р. № 20  „Про затвердження Порядку надання деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій і компенсацій” зі змінами;

  Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 14.02.2011р.№96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627)

 Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року №75/39” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення ( зі змінами від 08.10.2012р.№1060/630),

  Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»,

     Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»,

    Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994р. №94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зі змінами,

     Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. “Про місцевий бюджет м. Шостки на 2017 рік»,

            Рішення VІІІ сесії VII скликання   від 15.03.2017р. “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,                                  Рішення виконкому від 25.09.2017р. №217 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017  рік.”,

            Рішення виконкому від 17.10.2017р. №243 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017  рік.”,

            Рішення виконкому від 25.10.2017р. №250 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017  рік.”,

Рішення виконкому від 09.11.2017р. №275 “Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,

           Рішення ХІV сесії VII скликання   від 24.11.2017р.“Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,

.         Рішення виконкому від 11.12.2017р. №317 “Про внесення  змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,

           Рішення виконкому від 20.12.2017р.  №335 “Про внесення  змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”,

           Рішення ХV сесії VII скликання від 22.12.2017р.“Про внесення  змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

6.Мета бюджетної програми

          Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1513012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово-службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги.    

3

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

4

1513015

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

 

5

 

1513016

 

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                      (тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513011

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

6 567,066

 

6 567,066

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

2 279,356

 

2 279,356

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

4 287,710

 

   4 287,710

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513012

1030

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово- службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги.           

608,976

 

608,976

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

274,816

 

274,816

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

334,160

 

334,160

3

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513013

1070

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

 

538,436

 

538,436

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

240,824

 

240,824

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

297,612

 

297,612

 

4

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513015

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

339,512

 

339,512

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

132,559

 

132,559

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

206,953

 

206,953

 

5

 

 

 

Підпрограма 5

 

 

 

 

1513016

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

267 641,432

 

 

267 641,432

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

96 244,971

 

96 244,971

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

171 396,461

 

 171 396,461

 

 

 

Усього

275 695,422

 

275 695,422

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

              (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                                       

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513011

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіїї їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

гривень

кошторис

6 567 066

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

2 279 356

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

4 287 710

 

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

4839

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

73,84

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513012

Надання пільг ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ , ветеранів податкової міліції, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою вислугою років військово-службовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової  міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв»язку з виконанням службових обов»язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв»язку та захисту інформації України, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці на житлово-комунальні послуги. або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги.

 

гривень

 

кошторис

 

608 976

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

274 816

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

 

 

334 160

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

420

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

66,30

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513013

Надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги

гривень

кошторис

538 436

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

240 824

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

 

 

297 612

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

450

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

55,11

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513015

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

гривень

кошторис

339 512

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

132 559

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

206 953

 

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

 

включаючи членів сімей, осіб

звітність

503

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

34,29

 

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрогама 5

 

 

 

 

1513016

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гивень

кошторис

267 641 432

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

 

96 244 971

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гривень

 

171 396 461

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів субсидій 

домогосподарств

                        звітність

30 000

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

грн./домогосподарство

розрахунково

476,10

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих

%

розрахунково

39

 

1513030

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates