Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Паспорт 1513020 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:15

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                 Наказ управління праці та соціального захисту населення 

                                                                                                                                            Шосткинської міської ради від 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради                                                                                                                                        

                                                                                                                від

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      151            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513020                                   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
             (КПКВК МБ)      (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

               побутового  палива і     скрапленого газу

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 503,602 тис. грн., у тому числі загального фонду   503,602 тис.грн. та спеціального фонду – _0,0 тис. грн.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

         Конституція України,                                                                                                                                             

  Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                         

  Закон України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

        Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

             Закон України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

             Закон України «Про охорону дитинства»,

             Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

     Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих   бюджетів”від 14.02.2011 №96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),

             Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів  місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”( зі змінами від 04.02.2016 р.№34 та від 03.06.2016р. №526),

       Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання        місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р №836,

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

       Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

       Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету»,

     Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами,

           Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м . Шостки на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями),

           Рішення виконкому від 17.10.2017р. №243 «Про внесення змін  до місцевого бюджету м. Шостки на 2017  рік.»,

           Рішення виконкому від  11.12.2017р. №317 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017  рік.»,                                  

Рішення ХV сесії VІІ скликання від 22.12.2017р.” Про внесення змін до  місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.                  

                 6. Мета бюджетної програми

        Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на придбання твердого палива та скрапленого газу

  

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу.

2

1513023

1070

Надання пільг громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян смерть яких пов''язана з Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива».

 

3

1513025

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

 

4

 

1513026

 

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                     (тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513021

1030

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу.

26,754

 

26,754

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на тверде паливо та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

26,754

 

26,754

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513023

1070

Надання пільг громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян смерть яких пов''язана з Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива».

2,162

 

2,162

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на тверде паливо та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

2,162

 

2,162

 

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513025

1070

Надання пільг багатодітним сім»ям на житлово-комунальні послуги.

1,081

 

1,081

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на тверде паливо та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

1,081

 

1,081

 

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513026

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

473,605

 

 

473,605

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

473,605

 

473,605

 

 

 

Усього

503,602

 

503,602

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

                      ( тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

         10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                               

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513021

Надання пільг ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед

грн.

кошторис

26754

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

грн.

кошторис

26754

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання пільг на придбання твердого палива

грн.

кошторис

25944

 

 

Витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу

грн.

кошторис

810

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів  пільг з придбання твердого палива

домогосподарств

внутрішній облік

19

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу

домогосподарств

внутрішній облік

6

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива

    грн. /домогосподарство

розрахунково

1365

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу

 

грн. /домогосподарство

розрахунково

135

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513023

Надання пільг громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян смерть яких пов»язана з Чорнобильської катастрофи, на придбання твердого палива».

грн.

 

 

кошторис

 

 

2162

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

грн.

кошторис

 

2162

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання пільг на придбання твердого палива

 

грн.

кошторис

2162

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива

домогосподарств

внутрішній облік

2

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива

грн. / домогосподарство

розрахунково

1081

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513025

Надання пільг багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги

грн.

кошторис

1081

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу багатодітним сімям

грн.

кошторис

1081

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання пільг на придбання твердого палива

грн.

кошторис

1081

 

 

Витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу

грн.

кошторис

0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання твердого палива

 

домогосподарств

внутрішній облік

 

1

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу

домогосподарств

внутрішній облік

0

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива

грн./домогосподарство

розрахунково

1081

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу

грн./домогосподарство

розрахунково

       0

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

      100

 

 

Підпрограма 4

 

 

 

 

1513026

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

грн.

 

кошторис

 

473 605

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

грн.

 

473 605

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

грн.

кошторис

473 605

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

домогосподарств

 

внутрішній облік

172

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

грн. /домогосподарство

розрахуноково

2753,52

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих

%

розрахунково

100

1513030

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates