Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт 1513100 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:31

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від  27.12.2017 № 36-ОД

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

ради від  27.12.2017 № 98

 

  

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      15(1)              Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513100                                  Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам                                                                   в установах соціального обслуговування

         (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4619,027 тис. грн., у тому числі загального фонду       4281,257 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 337,770 тис. грн.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

        

         Конституція України,

          Бюджетний кодекс України,

          Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

          Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

            Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування          місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування     програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

      Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

            Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

            Постанова Кабінету  Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»

            Постанова Кабінету  Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»,

            Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р.№ 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

            Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 зі змінами «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»

            Наказ Міністерства праці та соціальної політики Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

            Закон України "Про соціальні послуги"

             Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»,

            Наказ МСПУ від 13.11.2013р. "Про затвердження державного стандарту догляд вдома",

            Наказ МСПУ від 30.07.2013р. "Про затвердження державного стандарту денного догляду",

            Наказ МСПУ від 19.09.2013р. "Про затвердження державного стандарту соціальної інтернгації та реінтеграції бездомних осіб."

            Положення про Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затверджене рішенням IVсесії VII скликання від 15.04.16р.

          Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

          Рішення виконкому від 12.04.2017 р. № 89 “Про внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостки на 2017 рік”

          Рішення виконкому  від 25.10.2017 року № 250 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення XIV сесії  VII скликання від 24.11.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”

          Рішення виконкому  від 11.12.2017 року № 317 «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення XV сесії   VII скликання від 22.12.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”;

 

 6. Мета бюджетної програми

  

  Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

2

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

3415,044

 

 

163,770

 

 

3578,814

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

3415,044

 

 

93,770

 

 

3457,864

 

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

0,000

70,000

70,000

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

866,213

174,000

 

1040,213

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної  реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

 

866,213

174,000

 

1040,213

 

 

 

 

Усього

4281,257

 

 

337,770

 

 

4619,027

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513104

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

тис. грн.

 

3578,814

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життевих обставинах.

 

тис. грн.

кошторис

3508,814

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ

одиниць

мережа

1

 

 

кількість відділень

одиниць

положення

4

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

75

 

 

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

58,5

2

 

продукту

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2485

 

 

у тому числі з V групою рухової активності, осіб; чисельність осіб

осіб

звіт- 12СОЦ

5

 

 

чисельність осіб, забезпечених наданням соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2450

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

розрахунково

42

 

 

середні витрати на надання соціальних послуг 1  особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

гривень

розрахунково

1432,17

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

%

розрахунково

99

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення  проведення капітального ремонту нежитлового приміщення

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на проведення заміни вікон

тис.грн.

Рішення виконкому

70,000

 

 

Метраж вікон, що потребують ремонту

м. кв

смета

35,73

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість вікон, що плануеться замінити

од.

смета

6

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість заміни 1 м.кв вікон

тис.грн.

розрахунково

1,959

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують замінити

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513105

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям — інвалідам.

тис. грн.

кошторис

866,213

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної  реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

тис. грн.

кошторис

866,213

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

 кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів

одиниць

мережа

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

12,25

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

220

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік

гривень

розрахунково

3937

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток охоплення  дітей-інвалідів реабілітаційними послугами

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 2

тис. грн.

кошторис

174,000

 

 

 

Забезпечення придбання реабілітаційного обладнання довгострокового користування центру соціальної  реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення

тис. грн.

кошторис

174,000

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

вартість реабілітаціонного обладнання довгострокового користування

тис.грн.

 

174,000

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість реабілітаціонного обладнання довгострокового користування

одиниць

 

 

1

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість реабілітаціонного обладнання довгострокового користування

тис. грн.

 

174,000

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

дінамика придбання реабілітаціонного обладнання довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком

одиниць

 

 

1

1513030

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates