Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт 1513180 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:33

                                                                                                                                     Затверджено

                                                                                                                                     Наказ Міністерства
                                                                                                                                     фінансів України

                                                                                                                                      26.08.2014  № 836

 

 

                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                      Наказ управління праці та соціального захисту  населення

                                                                                                                                      Шосткинської міської ради від                     

                                                                                                                            

                                                                                                                                       Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

                                                                                                                                       ради від                                             

 


 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      151            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513180                                Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

    (КПКВК МБ)      (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

  похилого віку,   інвалідам, дітям- нвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 434,592 тис.грн., у тому числі загального фонду 434,592 тис.грн. та спеціального фонду – 0,0 тис.грн.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми

        Конституція України,                                                                                                                                      

        Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                       

        Закон України “ Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

        Наказ Міністерства фінансів України”Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 № 836,

        Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”від 14.02.2011 №96(зі змінами від 23.11.2011р.№1488 та від 14.12.2011р.№1627),

        Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195”Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів  місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу”( зі змінами від 04.02.2016 р.№34 та від 03.06.2016 р. №526),

        Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

        Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

        Постанова Кабінету Міністрів України  від 29.04.2004 №558 “ Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”,

        Постанова Кабінету Міністрів України  від 14.02.2007 № 228 “Про порядок  виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування” ,

        Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

        Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

       Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м. Шостки на 2017 рік» ( зі змінами та доповненнями ),

       Рішення виконкому від 12.04.2017 р.№ 89    “Про внесення змін до місцевого бюджету   м. Шостки на 2017 рік”,

       Рішення виконкому від 25.10.2017 р. № 250 “Про внесення змін до місцевого бюджету   м. Шостки на 2017 рік”,

       Рішення виконкому від 11.12.2017 р. № 317 “Про внесення змін до місцевого бюджету   м. Шостки на 2017 рік”,   

       Рішення ХV сесії VІІ скликання від 22.12.2017р.”Про внесення змін до  місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.                                                                                 

             6. Мета бюджетної програми

     

                    Забезпечення надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого   віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

 

     7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

1513181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

2

1513182

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.

3

1513183

1010

Встановлення  телефонів інвалідів І та ІІ груп

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                              (тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

1

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513181

1010

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

406,761

 

406,761

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування   і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

406,761

 

406,761

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513182

1010

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування.

24,231

 

24,231

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок, транспортне обслуговування

24,231

 

24,231

3

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513183

1010

Встановлення  телефонів інвалідів І та ІІ груп

3,600

 

3,600

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення телефонізації осель інвалідів І чи ІІ групи

3,600

 

3,600

 

 

 

Усього

434, 592

 

434,592

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

                      ( грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань          

                                                                                                                    

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

1513181

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами

грн.

кошторис

406 761

 

1

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечити виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

грн.

кошторис

406 761

 

2

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

грн.

кошторис

 

 

406 761

3

 

продукту

 

 

 

 

 

Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації

осіб

внутрішній облік

 198

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

1513182

Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок  на транспортне обслуговування.

грн.

кошторис

24 231

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок, транспортне обслуговування

грн.

кошторис

24 231

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на здійснення компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотокалясок, транспортне обслуговування

грн.

кошторис

24 231

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок

осіб

внутрішній облік

17

 

 

Кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування.

осіб

внутрішній облік

 

52

3

 

якості

 

 

 

 

 

Частка інвалідів, якими виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок до кількості інвалідів забезпечені автомобілями та мотоколясками

%

розрахунково

100

 

 

 

 

Частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування 

%

розрахунково

100

 

 

 

Підпрограма 3

 

 

 

 

1513183

Встановлення  телефонів інвалідів І та ІІ груп

грн.

     кошторис

3 600

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечити телефонізацію осель інвалідів І чи ІІ групи

грн.

     кошторис

3 600

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Видатки на встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп

 

грн.

     кошторис

3 600

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість інвалідів, що перебувають на черзі на встановення телефонів

осіб

внутрішній облік

48

 

 

Кількість інвалідів, яким встановлено телефони

осіб

внутрішній облік

48

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Витрати на встановлення телефона

грн.

розрахунково

75

4

 

якості

 

 

 

 

 

Кількість інвалідів, яким встановлено телефони, до кількості інвалідів, які звернулись для їх встановлення

%

розрахунково

100

1513030

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates