Календар

< грудня 2017 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт 1513400 зміни від 27.12.2017
П'ятниця, 29 грудня 2017, 11:46

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

ради від 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2017 рік

 

 

1.       15                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      151              Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      1513400                   1090                Інші видатки на соціальний захист населення
                 (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 746,254 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 746,254 тисяч гривень та спеціального фонду – 0,000 тисяч гривень.

 5. Підстави для виконання бюджетної програми

         

        Конституція України,

         Бюджетний кодекс України,

         Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік”,

              Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування          місцевих бюджетів” від 14.02.2011р. №96 ( зі змінами від 23.11.2011р. № 1488 та від 14.12.2011р. № 1627),

       Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 “Про затвердження Структури кодування,    програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу ( зі змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016р. № 526),

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

       Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

            Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

            Закон України "Про соціальні послуги"

            Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого»

            Постанова КМУ від 15.01.2005р. №42 «Про затвердження програм соціального захисту ветеранів»

            Закон України " Про основи соціальної захищеності інвалідів України"

            Закон України "Про соціальну реабілітацію інвалідів в Україні",

            Порядок надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затверджений постановою КМУ № 80 від 31.01.2007р.

            Міська Програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів, затвердженою рішенням  ХXV сесії VІ скликання Шосткинської  міської ради від 15.07.2014 р.

            Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки,

            Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

            Рішення VI сесії  VII скликання від 14.12.2016р. «Про місцевий бюджет м.Шостка на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями)

            Рішення VIІІ сесії  VII скликання від 15.03.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення виконкому від 12.04.2017 р. № 89 “Про внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостки на 2017 рік”.

Рішення виконкому від 23.05.2017 р. № 115 “Про внесення змін до місцевого бюджету  м. Шостки на 2017 рік”.

            Рішення Х сесії  VII скликання від 10.07.2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

          Рішення ХІІ сесії  VII скликання від 21.09 .2017р. «Про внесення змін до місцевого бюджету м. Шостки на 2017 рік”.

            Рішення виконкому від 25.09.2017р. №217 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 р.»;

            Рішення XIV сесії   VII скликання від 24.11.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”;

            Рішення виконкому від 11.12.2017р. № 317 «Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостка на 2017 р.».

         Рішення XV сесії   VII скликання від 22.12.2017р. “ Про внесення змін до місцевого бюджету м.Шостки на 2017р.”;

6. Мета бюджетної програми

           

          Забезпечення надання соціального захисту населення.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

                                   (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

1513400

1090

Забезпечення  надання  соціальної підтримки (допомоги) інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторіях інших держав (воїнам-інтернаціоналістам ) та сім”ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у Сумській області

48,000

 

 

48,000

 

2

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

1513400

1090

Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

20,000

 

 

20,000

 

3

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

1513400

1090

Забезпечення відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

59,153

 

 

 

59,153

 

 

4

 

 

Завдання 4

 

 

 

 

1513400

1090

Надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян

590,238

 

 

 

590,238

 

5

 

 

Завдання 5

 

 

 

 

1513400

1090

Надання соціальної допомоги дітям-інвалідам

13,363

 

 

13,363

 

6

 

 

Завдання 6

 

 

 

 

1513400

1090

Забезпечення відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

15,500

 

15,500

 

 

 

Усього

746,254

 

 

746,254

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки

1513400

83,500

 

 

83,500

 

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів

1513400

662,754

662,754

Усього

 

746,254

 

 

746,254

 

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

1513400

Забезпечення  надання  соціальної підтримки (допомоги) інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторіях інших держав (воїнам-інтернаціоналістам ) та сім”ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у Сумській області

гривень

кошторис

48 000

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання  соціальної підтримки (допомоги) інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторіях інших держав (воїнам-інтернаціоналістам ) та сім”ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у Сумській області

гривень

кошторис

48 000

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів  соціальної підтримки (допомоги) інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторіях інших держав (воїнам-інтернаціоналістам ) та сім”ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у Сумській області

осіб

внутрішній облік

4

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

розмір соціальної підтримки (допомоги) інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторіях інших держав (воїнам-інтернаціоналістам) та сім”ям загиблих учасників бойових дій на територіях інших держав, які мешкають у Сумській області

гривень

 

розрахунково

1 000

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

1513400

Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

кошторис

20 000

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

кошторис

20 000

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість сімей учасників антитерористичної операції, які забезпечені твердим паливом (дровами, торфобрикетами) або виплачена компенсація готівкою

осіб

внутрішній облік

8

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

розмір вартості витрат на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

розрахунково

2 500

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

1513400

Забезпечення відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

кошторис

59153

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

кошторис

59153

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість учасників антитерористичної операції, яким буде проведено відшкодування вартості оплати навчання

осіб

внутрішній облік

21

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір відшкодування вартості оплати навчання  учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

розрахунково

2816,81

 

 

Завдання 4

 

 

 

 

1513400

Надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян

гривень

кошторис

590238

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на виплату грошової та матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

гривень

кошторис

588918

 

 

 

обсяг видатків на виплату стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років

гривень

кошторис

1320

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість громадян, яким буде надана грошова та матеріальна допомога

осіб

звіт- 12СОЦ

3664

 

 

кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років

 

звіт- 12СОЦ

1

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір матеріальної допомоги на одну особу на  рік

гривень

розрахунково

160,73

 

 

 

середній розмір стипендії на одну особу на рік

гривень

розрахунково

1320

4

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості  грошовою та матеріальною допомогою  окремих категорій громадян

%

розрахунково

100

 

 

Рівень забезпеченості  стипендією осіб, яким виповнилось 100 і більше років

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 5

 

 

 

 

1513400

Надання соціальної допомоги дітям-інвалідам

гривень

кошторис

13363

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків  на придбання подарунків

гривень

кошторис

13363

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість дітей, які отримають подарунки

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

220

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість подарунків на одну особу

гривень

гривень

60,74

4

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості  дітей-інвалідів подарунками

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1513400

Забезпечення відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

гривень

кошторис

15 500

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

гривень

кошторис

15 500

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість родин, яким буде проведено відшкодування вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

осіб

внутрішній облік

2

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Розмір відшкодування вартості одного

пам»ятника та облаштування місць поховання загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції

гривень

розрахунково

12 000

 

 

Розмір відшкодування вартості другого

пам»ятника та облаштування місць поховання загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції

гривень

розрахунково

3 500

 

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості відшкодування вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

%

розрахунково

100

1513030 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates