Календар

< січня 2018 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт бюджетної програми 0813080 на 2018 рік
Четвер, 11 січня 2018, 11:02

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від                               № 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради                           

 від                                  №                         

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

1.       08                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      081            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      0813080                  1010   Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію,  непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку”
             (КПКВК МБ)      (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 502,372 тис.гривень, у тому числі загального фонду 19 502,372 тис. гривень та спеціального фонду – 0  гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

          Конституція України,                                                                                                                                      

          Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                       

          Закон України “ Про Державний бюджет України на 2018 рік”,

Наказ Міністерства фінансів України”Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014 р. № 836,

     Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017  №793 (зі змінами від 29.12.2017 р.  №1181),

       Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13),

       Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 р. №75/39 та  від 08.10.2012  р.№1060/630),

       Закон України " Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам" від 16.11.2000 р.  №2109-ІІІ зі змінами,

        Закон України " Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію,  та інвалідам ” від 18.05.2004 р.  № 1727-ІV зі змінами,

 

    Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” зі змінами,

          Постанова Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2005 р.  № 261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд” зі змінами,

          Постанова Кабінету Міністрів України  від 02.08.2000 р.  № 1192 “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,на догляд за ним” зі змінами,

       Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 р.  № 256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих  бюджетів на здійснення  заходів з виконання державних програм соціального захисту населення  за рахунок субвенцій  з державного бюджету” зі змінами,

       Спільний наказ Мінсоцполітики, Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держмолодьспорту  від 18.06.1999 102/154/64/61/204«Про затвердження Методики обчислення сукупного доходу сім`ї для всіх видів соціальної допомоги» зі змінами,

       Спільний наказ Мінсоцполітики, Мінфіну та Мінохорони здоров’я від 30.04.2002 р. №226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» зі змінами,

           Рішення ХV сесії VІІ скликання від 22.12.2017 р. ” Про місцевий бюджет м. Шостки на 2018 рік”.

 

   6. Мета бюджетної програми

        Здійснення  надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

2

0813082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

 

3

0813083

1010

Надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

4

0813085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                          (тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813081

1010

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

13 833, 600

 

13 833,600

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

13 833,600

 

13 833,600

2

0813082

1010

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

 

2 731 ,792

 

2 731 ,792

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

2 731 ,792

 

2 731 ,792

3

0813083

1010

Підпрограма 3

 

 

 

 

 

 

Надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

2 873,920

 

2 873,920

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечити виплати  допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

2 873,920

 

2 873,920

4

0813085

1010

Підпрограма 4

 

 

 

 

 

 

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

63 ,060

 

 

63 ,060

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

63,060

 

63,060

 

 

 

Усього

19 502,372

 

19 502,372

 

  9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

                                                                                                                                                                     ( тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0813081

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

 грн.

кошторис

13 833 600

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

  грн.

     кошторис

13 833 600

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на допомогу особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи

 грн.

кошторис

710 945

 

 

Витрати на допомогу особам з інвалідністю з дитинства підгрупи Б І групи

грн.

кошторис

1 934 044

 

 

Витрати на допомогу особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

грн.

кошторис

2 303 682

 

 

Витрати на допомогу особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи

грн.

кошторис

3 000 144

 

 

Витрати на допомогу  на дітей  з інвалідністю віком до 18 років

грн.

кошторис

1 696 510

 

 

Витрати на допомогу на дітей   з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А

грн.

кошторис

216 116

 

 

Витрати на допомогу на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А

грн.

кошторис

531 114

 

 

Витрати на допомогу на дітей з інвалідністю до 6 років з урахуванням надбавки на догляд

грн.

кошторис

759 048

 

 

Витрати на допомогу на дітей з інвалідністю від 6 до 18 років з урахуванням надбавки на догляд

грн.

кошторис

2 610 997

 

 

Витрати на допомогу на поховання осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю

грн.

кошторис

71 000

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи

осіб

внутрішній облік

20

 

 

Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з дитинства  підгрупи Б І групи

осіб

внутрішній облік

72

 

 

Кількість одержувачів допомоги особам з  інвалідністю з дитинства ІІ групи

осіб

внутрішній облік

129

 

 

Кількість одержувачів допомоги особам з інвалідністю з  дитинства ІІІ групи

осіб

внутрішній облік

168

 

 

Кількість одержувачів допомоги на дітей  з інвалідністю віком до 18 років

осіб

внутрішній облік

95

 

 

Кількість одержувачів допомоги на дітей   з інвалідністю віком до 6 років підгрупи А

осіб

внутрішній облік

7

 

 

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А

осіб

внутрішній облік

15

 

 

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком до 6 років з урахуванням надбавки

осіб

внутрішній облік

35

 

 

Кількість одержувачів допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з урахуванням надбавки

осіб

внутрішній облік

109

 

 

Кількість одержувачів допомоги на поховання осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

осіб

внутрішній облік

12

3

 

ефективності

осіб

внутрішній облік

 

 

 

Середньомісячний розмір допомоги  особам з інвалідністю з дитинства  підгрупи А І групи

грн.

розрахунково

   2962,27

 

 

Середньомісячний розмір допомоги  особам з інвалідністю з дитинства  підгрупи Б І групи

грн.

розрахунково

2238,48

 

 

Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи

грн.

розрахунково

1488,17

 

 

Середньомісячний розмір допомоги особам з інвалідністю з з дитинства ІІІ групи

грн.

розрахунково

1488,17

 

 

Середньомісячний розмір допомоги  на дітей з інвалідністю віком до 18 років

грн.

розрахунково

1488,17

 

 

Середньомісячний розмір допомоги  на дітей з інвалідністю  віком до 6 років підгрупи А

грн.

розрахунково

2572,80

 

 

Середньомісячний розмір допомоги  на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років підгрупи А

грн.

розрахунково

2950,63

 

 

Середньомісячний розмір  допомоги на дітей з інвалідністю до 6 років з урахуванням надбавки на догляд

грн.

розрахунково

1807,26

 

 

Середньомісячний розмір  допомоги на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з урахуванням надбавки на догляд

грн.

розрахунково

1996,17

 

0813082

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

грн.

кошторис

2  731 792

 

 

Завдання 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

грн.

кошторис

2 731 792

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію

грн.

кошторис

 1 966 180

 

 

Витрати на надання  державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію-дітям померлого годувальника

грн.

кошторис

   765  612

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів допомоги, які не мають права на пенсію

осіб

Внутрішній облік

110

 

 

Кількість одержувачів допомоги, які не мають права на пенсію -дітей померлого годувальника

осіб

Внутрішній облік

37

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

грн.

розрахунково

1 489,53

 

 

Середній розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд-дітям померлого годувальника

грн.

розрахунково

1724,35

 

0813083

Підпрограма 3

 

 

 

 

 

Надання допомоги на догляд за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

грн.

кошторис

2 873 920

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечити виплати  допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

грн.

кошторис

2 873 920

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання  допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

грн.

кошторис

2 873 920

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

осіб

Внутрішній облік

137

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір допомоги

грн.

розрахунково

1 748,12

 

0813085

Підпрограма 4

 

 

 

 

 

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

грн.

кошторис

63  060

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

Забезпечення надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

грн.

кошторис

63 060

1

 

затрат

 

 

 

 

 

витрати на надання  щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80- річного віку

грн.

кошторис

63 060

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість одержувачів допомоги

осіб

Внутрішній облік

175

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування

грн.

розрахунково

30,03

0810160 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates