Календар

< січня 2018 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт бюджетної програми 0813010 на 2018 рік
Четвер, 11 січня 2018, 11:04

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення

Шосткинської міської ради від                         №

 

Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради
від                             №

 


ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

1.       08                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      081            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      0813010      Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-,                          водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
             (КПКВК МБ)              (КФКВК)1                             (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –  256 030 ,300 тис. гривень, у тому числі загального фонду   256 030 ,300 тис. гривень та спеціального фонду – _0_  гривень.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Закон України «Про місцеве самоврядування»,

       Конституція України,

       Бюджетний кодекс України,

       Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік»,

       Закон України “ Про місцеве  самоврядування,

       Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

       Закон України «Про жертв нацистських переслідувань»,

       Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій України»,

 Закон України «Про соціальний захист дітей війни»,                               

 Закон України «Про Службу безпеки України», 

      Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,

      Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», зі змінами,

      Закон України «Про правові засади цивільного захисту»,

      Закон України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

      Закон України «Про охорону дитинства»,

      Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

      Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання        місцевих бюджетів» від 26.08.2014р №836,

      Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. №793 (із змінами від 29.12.2017р. №1181),

      Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

     Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету» зі змінами,

     Постанова Кабінету Міністрів України від  21.10.1995р. №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами,

      Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2017р. №951 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»,

      Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року №75/39” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення ( зі змінами від 08.10.2012р.№1060/630),

      Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015р. №389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»,

      Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»,

      Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1994р. №94 «Про порядок надання пільг, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зі змінами,

            Рішення ХV сесії VII скликання від 22.12.2017р.“ Про місцевий бюджет м. Шостки на 2018 рік ”.

 

6.Мета бюджетної програми

          Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

    1

0813011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

 

 

 

 

 

 

2

 

0813012

 

    1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                      (тис.грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813011

1030

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

12 341,136

 

12 341,136

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

3 674,495

 

3 674,495

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

8 666,641

 

   8 666,641

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813012

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

243 689,164

 

 

243 689,164

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

72 170,634

 

72 170,634

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

171 518,530

 

 171 518,530

 

 

 

Усього

256 030,300

 

256 030,300

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

              (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                                      

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813011

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

гривень

кошторис

12 341 136

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

звітність

3 674 495

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

гривень

 

 

8 666 641

 

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів пільг

включаючи членів сімей, осіб

звітність

3917

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

грн/місяць на одного пільговика

розрахунково

184,38

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гривень

кошторис

243 689 164

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

гривень

 

72 170 634

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

гривень

 

171 518 530

1

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів субсидій 

домогосподарств

                              звітність

30 000

2

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середньомісячний розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

грн./домогосподарство

розрахунково

476,44

3

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих

%

розрахунково

39

0810160 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates