Календар

< січня 2018 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт бюджетної програми 0813020 на 2018 рік
Четвер, 11 січня 2018, 13:13

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                 Наказ управління праці та соціального захисту населення 

                                                                                                                                            Шосткинської міської ради від 

                                                                                                                                            

                                                                        Наказ фінансового управління Шосткинської міської ради                            

                                                                                                                від

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

1.       08                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      081            Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      0813020                                   Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
             (КПКВК МБ)      (КФКВК)1   (найменування бюджетної програми)

               побутового  палива і     скрапленого газу

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 852,400 тис. грн., у тому числі загального фонду  852,400 тис.грн. та спеціального фонду – _0,0 тис. грн.

     5. Підстави для виконання бюджетної програми

         Конституція України,                                                                                                                                             

         Бюджетний кодекс України,                                                                                                                                  

        Закон України “ Про Державний бюджет України на 2018 рік”,

        Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,             

        Закон України «Про статус і соціальний захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,

        Закон України «Про охорону дитинства»,

        Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

       Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р №836,

    Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№ 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” (зі змінами від 12.01.2012 № 13),

      Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. №793 (із змінами від 29.12.2017р. №1181),

     Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

    Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету», зі змінами,

      Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р. № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» зі змінами,

          Рішення ХV сесії VII скликання від 22.12.2017р.“ Про місцевий бюджет м. Шостки на 2018 рік ”.

                       

               

6. Мета бюджетної програми

        Забезпечення надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

 

2

 

0813022

 

  1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

                                                                            (тис. грн.)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813021

1030

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

56,355

 

56,355

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

2,780

 

2,780

 

 

 

Забезпечення надання пільг на тверде паливо та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

53,575

 

53,575

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813022

1060

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

796,045

 

 

796,045

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

11,947

 

11,947

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

784,098

 

784,098

 

 

 

Усього

852,400

 

852,400

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

                      ( тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

         10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

                                                                                                                                                                              

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813021

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

грн.

кошторис

56355

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

грн.

звітність

2780

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

грн.

кошторис

53575

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання пільг на придбання твердого палива

грн.

кошторис

51889

 

 

Витрати на надання пільг на придбання скрапленого газу

грн.

кошторис

1686

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів  пільг з придбання твердого палива

домогосподарств

внутрішній облік

34

 

 

Кількість отримувачів пільг з придбання скрапленого газу

домогосподарств

внутрішній облік

10

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання твердого палива

    грн. /домогосподарство

розрахунково

1526

 

 

Середній розмір витрат на надання пільг на придбання скрапленого газу

 

грн. /домогосподарство

розрахунково

169

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813022

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива і скрапленого газу

 

грн.

 

кошторис

 

796 045

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Погашення кредиторської заборгованості на початок року

грн.

звітність

11 947

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

грн.

 

784 098

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на надання субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива

грн.

кошторис

784 098

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів субсидій на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

домогосподарств

 

звітність

230

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір субсидії на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

грн. /домогосподарство

розрахунково

3409,12

4

 

якості

 

 

 

 

 

Питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих

%

розрахунково

100

0810160 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates