Календар

< січня 2018 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт бюджетної програми 0813100 на 2018 рік
Четвер, 11 січня 2018, 13:27

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

ради від 

 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

1.       08                Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2.      081              Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3.      0813100       Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

         (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5357,432 тис. грн., у тому числі загального фонду       5260,552 тис. грн. гривень та спеціального фонду – 96,880 тис. грн.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

        

          Конституція України;

            Бюджетний кодекс України;

            Закон України “Про Державний бюджет України на 2018рік”;

            Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

            Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;

            Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. № 793 (із змінами );

            Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “ Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13);

            Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010  №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630);

            Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;

            Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення»;

            Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;

            Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015р.№ 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»;

            Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

            Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»;

            Закон України "Про соціальні послуги";

             Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 (зі змінами та доповненнями) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;

            Наказ МСПУ від 13.11.2013р. № 760 "Про затвердження Державного стандарту догляду вдома";

            Наказ МСПУ від 30.07.2013р. № 452 "Про затвердження Державного стандарту денного догляду";

            Наказ МСПУ від 19.09.2013р. № 596 "Про затвердження Державного стандарту соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб.";

            Наказ МСПУ від 18.05.2015 № 514 “Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації”

            Положення про Шосткинський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджене рішенням IVсесії VII скликання від 15.04.16р.;

            Положення  про Шосткинський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затверджене рішенням XXIV сесії V скликання від 25.04.2014 р.

          Рішення XV сесії   VII скликання від 22.12.2017р. “ Про місцевий бюджет м.Шостки на 2018р.”;

 

6. Мета бюджетної програми

  

  Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

2

0813105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813104

 

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4276,806

 

 

96,880

 

 

4373,686

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 

4276,806

 

 

96,880

 

 

4373,686

 

 

2

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813105

 

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

983,746

 

 

983,746

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної  реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення

983,746

 

983,746

 

 

 

 

Усього

5260,552

 

 

96,880

 

 

5357,432

 

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

0813104

 

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

тис. грн.

 

4373,686

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

тис. грн.

кошторис

4373,686

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

кількість установ

одиниць

мережа

1

 

 

кількість відділень

одиниць

положення

4

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

75

 

 

у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги

одиниць

штатний розпис

58,5

2

 

продукту

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які потребують надання соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2452

 

 

у тому числі з V групою рухової активності, осіб; чисельність осіб

осіб

звіт- 12СОЦ

64

 

 

чисельність осіб, забезпечених наданням соціальних послуг

осіб

звіт- 12СОЦ

2452

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги

осіб

розрахунково

42

 

 

середні витрати на надання соціальних послуг 1  особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік

гривень

розрахунково

1783,72

 

 

 

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %

%

розрахунково

100

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

0813105

 

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

тис. грн.

кошторис

983,746

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

Забезпечення діяльності центру соціальної  реабілітації для надання реабілітаційних послуг осібам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

тис. грн.

кошторис

983,746

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

кількість установ  для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

одиниць

мережа

1

 

 

кількість штатних одиниць

одиниць

штатний розпис

12,25

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

218

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю, або дітини з інвалідністю на рік

гривень

розрахунково

4513

4

 

якості

 

 

 

 

 

відсоток охоплення  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами

%

розрахунково

100

0810160 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates