Календар

< січня 2018 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Годинник

Ulti Clocks content

.


Паспорт бюджетної програми 0813240 на 2018 рік
Четвер, 11 січня 2018, 13:36

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради від

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             Наказ фінансового управління Шосткинської міської                             

ради від 

 

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

1.       08                                             Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                                                      (найменування головного розпорядника)

2.      081                                           Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради
               (КПКВК МБ)                                                        (найменування відповідального виконавця)

3.      0813240                   1090         Інші заклади та заходи                                                                                               
            (КПКВК МБ)                  (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 811,296 тисяч гривень, у тому числі загального фонду 811,296 тисяч гривень та спеціального фонду – 0,000 тисяч гривень.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми

         

          Конституція України,

          Бюджетний кодекс України,

          Закон України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”,

       Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм” ( зі змінами від 12.01.2012 № 13),

    Спільний Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці ”Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 27.09.2010 №1097/290 (зі змінами від 09.02.2011 №75/39 та  від 08.10.2012 №1060/630),

     Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,

   Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017р. № 793 (із змінами ),

     Закон України "Про соціальні послуги"

    Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких  категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалась поховати померлого»

          Постанова КМУ від 15.01.2005р. № 42 «Про затвердження програм соціального захисту ветеранів»

          Закон України " Про основи соціальної захищеності інвалідів вУкраїні"

          Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні",

     Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затверджений постановою КМУ № 80 від 31.01.2007р.

          Міська Програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів, затверджена рішенням ХXV сесії VІ скликання Шосткинської міської ради від 15.07.2014 р.

          Програма соціально - економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2018 р.

         Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки,

          Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

         Рішення XV сесії VII скликання від 22.12.2017р. “Про місцевий бюджет м.Шостки на 2018 рік”

 

6. Мета бюджетної програми

           

          Забезпечення надання соціального захисту населення.

 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

                                    

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

2

0813242

1090

Інші заходи  у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813241

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

0813241

 

 

Забезпечення фінансової підтримки Шосткинської міської організації Товариства Червоного Хреста

46,251

 

 

46,251

 

2

0813242

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

0813242

1090

Забезпечення  виплати допомоги інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторії інших держав  та сім”ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області

57,700

 

 

57,700

 

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

0813242

1090

Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

20,000

 

 

20,000

 

3

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

0813242

1090

Забезпечення відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

19,700

 

 

19,700

4

 

 

Завдання 4

 

 

 

 

0813242

1090

Забезпечення відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

69,280

 

 

 

69,280

 

 

5

 

 

Завдання 5

 

 

 

 

0813242

1090

Надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян

580,000

 

 

 

580,000

 

6

 

 

Завдання 6

 

 

 

 

0813242

1090

Надання соціальної допомоги дітям з інвалідністю

14,365

 

 

14,365

 

7

 

 

Завдання 7

 

 

 

 

0813242

1090

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої  робочої сили без належного оформлення  трудових відносин з роботодавцем.

4,000

 

 

4,000

 

 

 

 

Усього

811,296

 

 

811,296

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетних програм

( тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Підпрограма1

 

 

 

 

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів

0813241

 

46,251

 

 

46,251

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки

0813242

97,400

 

 

97,400

 

Міська програма соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів

0813242

 

663,645

 

 

 

663,645

 

 

Програма соціально - економічного та культурного розвитку м. Шостка на 2018 р.

0813242

 

4,000

 

 

4,000

 

Усього

 

811,296

 

 

811,296

 

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0813241

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

0813241

 

Забезпечення фінансової підтримки Шосткинської міської організації Товариства Червоного Хреста

грн.

кошторис

46251

 

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на фінансову підтримку Шосткинської міської організації Товариства Червоного Хреста

грн.

кошторис

46251

 

 

продукту

 

 

 

 

 

Загальна площа приміщення Шосткинської міської організації Товариства Червоного Хреста

м2

внутрішній облік

110

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Витрати на 1 квадратний метр площі Шосткинської міської організації Товариства Червоного Хреста

грн.

розрахунково

420,46

2

0813242

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

Завдання 1

 

 

 

 

0813242

Забезпечення  виплати допомоги інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав  та сім”ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області

гривень

кошторис

57700

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення  виплати допомоги інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав  та сім”ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області

гривень

кошторис

57700

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість отримувачів  допомоги інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на території інших держав  та сім”ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області

осіб

внутрішній облік

4

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

розмір соціальної допомоги інвалідам війни І групи з числа учасників бойових дій на теріторії інших держав  та сім”ям загиблих учасників бойових дій на території інших держав, які проживають у Сумській області

гривень

 

розрахунково

1 202

 

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

0813242

Забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

кошторис

20 000

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

кошторис

20 000

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість сімей учасників антитерористичної операції, які забезпечені твердим паливом (дровами, торфобрикетами) або виплачена компенсація готівкою

осіб

внутрішній облік

8

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

розмір вартості витрат на забезпечення твердим паливом (дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції або виплати компенсації готівкою

гривень

розрахунково

2 500

 

 

Завдання 3

 

 

 

 

0813242

Забезпечення відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

гривень

кошторис

19 700

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на відшкодування родинам вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

гривень

кошторис

19 700

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість родин, яким буде проведено відшкодування вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

осіб

внутрішній облік

3

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір відшкодування вартості одного

пам»ятника та облаштування місць поховання загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції

гривень

розрахунково

6 567

4

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості відшкодування вартості за встановлення пам»ятників та облаштування місць поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 4

 

 

 

 

0813242

 

Забезпечення відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

кошторис

69 280

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на відшкодування вартості оплати навчання учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

кошторис

69 280

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість учасників антитерористичної операції, яким буде проведено відшкодування вартості оплати навчання

осіб

внутрішній облік

14

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір відшкодування вартості оплати навчання  учасникам бойових дій, які брали участь у проведенні антитерористичної операції

гривень

розрахунково

4948,57

 

 

Завдання 5

 

 

 

 

0813242

 

Надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян

гривень

кошторис

580 000

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

обсяг видатків на виплату грошової та матеріальної допомоги окремим категоріям громадян

гривень

кошторис

580 000

 

 

 

обсяг видатків на виплату стипендії особам, яким виповнилось 100 і більше років

гривень

кошторис

0

2

 

продукту

 

 

 

 

 

кількість громадян, яким буде надана грошова та матеріальна допомога

осіб

звіт- 12СОЦ

1600

 

 

кількість громадян, яким виповнилось 100 і більше років

 

звіт- 12СОЦ

0

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

середній розмір матеріальної допомоги на одну особу на  рік

гривень

розрахунково

362,50

 

 

 

середній розмір стипендії на одну особу на рік

гривень

розрахунково

0

4

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості  грошовою та матеріальною допомогою  окремих категорій громадян

%

розрахунково

100

 

 

Рівень забезпеченості  стипендією осіб, яким виповнилось 100 і більше років

%

розрахунково

0

 

 

Завдання 6

 

 

 

 

0813242

 

Надання соціальної допомоги дітям з інвалідністю

гривень

кошторис

14 365

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків  на придбання подарунків

гривень

кошторис

14 365

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість дітей, які отримають подарунки

осіб

звіт (моніторинг)про діяльність установи

210

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середня вартість подарунків на одну особу

гривень

гривень

68,4

4

 

якості

 

 

 

 

 

Рівень забезпеченості  дітей з інвалідністю подарунками

%

розрахунково

100

 

 

Завдання 7

 

 

 

 

0813242

Реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої  робочої сили без належного оформлення  трудових відносин з роботодавцем

 грн.

 

кошторис

4 000

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Витрати на придбання бігбордів

грн.

 

кошторис

2 900

 

 

 

Витрати на придбання буклетів

грн.

кошторис

1 100

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість придбаних бігбордів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

5

 

 

Кількість придбаних буклетів для інформування населення, щодо легалізації трудових відносин

шт.

Внутрішній облік

1 000

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці бігборда

грн.

розрахунково

580

 

 

Витрати на придбання однієї одиниці буклетів

грн.

розрахунково

1,10

 

0810160 

 
© 2008 Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Розробник Лелюшкіна О.В. Усі права захищено. Joomla 1.5 Templates